Nano Diesel

10 ppm cu minim 6.5% biomasă

Carburant destinat motoarelor cu aprindere prin compresie (Diesel) care corespunde normelor de poluare Euro 5 (conform SREN 590 în vigoare). Mai mult, acesta asigura ardere completă pentru reducerea emisiilor de oxizi de sulf în atmosferă.

Cifra cetanică este de minim 51