Carburanți SOCAR

Carburanții NANO by SOCAR asigură funcționalitatea la standarde de producător a autovehiculelor de ultimă generație, în acord cu cerințele standardelor de produs EURO 5, valabile la data comercializării carburanților în stații. Aspecte de mediu Prin politica declarată de companie, un prim obiectiv este respectarea în totalitate a cerințelor de mediu și în domeniul reducerii gazelor cu efect de seră. Astfel, carburanții comercializați în stațiile SOCAR răspund normelor specifice în vigoare, printr-un conținut de biomasă și sulf adecvat standardelor de produs SR EN 228 și 590 în vigoare, cu scopul de a reduce emisiile poluante rezultate din arderea combustibililor în motor.