Cardul SOCAR Business Card

Beneficii: În funcţie de cantităţile ridicate din staţii, SOCAR acordă următoarele reduceri la sfârşitul lunii calendaristice:

– până la 1.000 l/luna, preţ de staţie

– între 1.000 – 4.000 l / tip carburant / luna, discount de 0,04 RON/litru

– între 4.000 – 10.000 l / tip carburant / luna, discount de 0,06 RON/litru

– între 10.000 – 20.000 l / tip carburant / luna, discount de 0,08 RON/litru

Pentru eliberarea cardurilor Business, este necesară o analiză financiară de bonitate.

Documentele necesare pentru eliberarea unui card SOCAR Business card, pentru persoane juridice, sunt:

* Pentru analiza financiară

  1. Copie CI Administrator, conformă cu originalul.
  2. Copie CUI societate, conforma cu originalul
  3. Act constitutiv actualizat, conform cu originalul

* Pentru contract

  1. Formular Date de identificare client – descărcaţi aici
  2. Formular de comandă card – descărcaţi aici
  3. Formular de Acces Portal – descărcaţi aici
  4. Contract de vânzare-cumparare, în două exemplare originale
  5. SGB sau două bilete la ordin, avalizate, „în alb”
  6. Specimen semnături